ครั้งที่ 8 (15 ตค)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 8 
วันพุธที่ 15 ตค 57 เวลา 14.00-16.30 น. เท่านั้น
หลัง 14. 15 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(8)‎_S.1706


Refresh ก่อน รายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎(8)‎_S.1706 ‎(Responses)‎


Comments